Công bố danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua, đặt cọc thuê nhà ở xã hội đợt 22 tại các tòa A1.1; A1.2; A2; A3 dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long

THÔNG BÁO

Danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua, đặt cọc thuê nhà ở xã hội đợt 22  tại các tòa A1.1; A1.2; A2; A3  dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long có địa chỉ tại thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.

Sở Xây dựng nhận được văn bản số 12DK/2021/CV-BKTL của Công ty TNHH Bánh Kẹo Thăng Long ngày 25/10/2021 về việc danh sách khách hàng dự kiến ký Hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội Đợt 22 tại các Tòa A1.1; A1.2; A2; A3 dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long có địa chỉ tại Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua, thuê nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người thuê, mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại điểm đ khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; Sở Xây dựng (phòng Phát triển đô thị) đã kiểm tra danh sách  khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua và đặt cọc thuê nhà ở xã hội đợt 22 tại các tòa A1.1; A1.2; A2; A3 dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long tại Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội., tại Văn bản số 12 DK/2021/CV-BKTL  ngày 25/10/2021 và có không bị trùng.

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm, quí khách vui lòng liên hệ để nhận file)

Nguồn : Website sở xây dựng TP Hà Nội