Nhà ở xã hội là gì ? Những ai có thể đăng kí mua nhà ở xã hội THT Newcity

Nhà ở xã hội là gì ,những đối tượng nào được mua nhà ở xã hội ? Đây là những câu hỏi thường gặp khi khách hàng đang tìm hiểu để mua 1 dự án nhà ở xã hội ! Chúng ta hãy cùng tìm hiểu để rõ hơn về vấn đề này!

NHÀ Ở XÃ HỘI LÀ GÌ ?

Nhà ở xã hội là gì : Hiểu 1 cách đơn giản , nhà ở xã hội  là nhà thuộc sở hữu và thuộc sự quản lý của nhà nước. Mục đích là cung cấp thêm các căn hộ giá rẻ hơn nhà ở thương mại để giải quyết nhu cầu nhà ở giá rẻ cho các hộ gia đình có trong chính sách hiện hành.

tổng quan tht newcity

 

AI ĐƯỢC MUA NHÀ Ở XÃ HỘI ?

9 đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội (Điều kiện cần)

1 – Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

2 – Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn.

3 – Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.

4 – Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.

5 – Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.

6 – Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân.

7 – Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

8 – Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định.

9 – Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

điều kiện mua dự án THT Newcity